Poslední noc - Zásilka

Popis scény:

Je to něco, co vídá? ka?doročně, ale ka?dopádně je to Mardi Gras v Big Easy (velký velikonoční karneval v New Orleáns). Dnes je poslední noc oslavy Mardi Gras: O půlnoci skončí Tučné úterý a začne Popelečná středa. Zítra si tisíce kajícníků nechá potřít čelo popelem na znamení lítosti svých hříchů za poslední rok. Tisíce dal?ích pojedou domů, mo?ná chud?í, zcela vyčerpaní, někteří z nich s novými příběhy k vyprávění a jiní s tajemstvím na celý ?ivot.

Jakto, ?e v?dycky na Mardi Gras pracuje?? Ne ?e by ti to vadilo - a ?e jsi u? mnohokrát viděl jak se ka?doroční oslavy rozjí?dějí - ale velké mno?ství lidí v ulicích doručování téměř znemo?ňuje. Ke v?emu dispečink říkal, ?e tento balíček půjde do čtvrti Tremé, která není vůbec příjemná a tak jsou zvý?ené policejní hlídky jen vítané. Probíjí? se skrz davy lidí k tomu knihkupectví a přemý?lí? jaká kniha mů?e být tak důle?itá, ?e je nutné ji doručit pomocí poslíčka je?tě dnes.

Na chvíli jsi se zastavil s pohledem upřeným na západ. Poslední paprsky slunce pomalu mizí a město se spolu s oslavujícími koupe v zlatočervené lázni, která značí konec posledního dne oslav Mardi Gras. A pak světlo mizí a nastává bezbarvé ?ero. Pocítil jsi chvilkové zachvění, jako kdyby se změnilo něco víc ne? jen den v noc - cítí? krátkou, ale silnou touhu po společnosti, lidském dotyku, ale jsi sám mezi davy. Lidé kolem najednou vypadají cize a vzdáleně, jejich veselí a výkřiky znějí jako z jiného světa, obličeje mají groteskně změněné soumrakem.

Pak ten pocit ustoupil, řeč je najednou srozumitelná a tváře jsou obyčejné. Prostě Mardi Gras v New Orleans. Existuje snad lep?í způsob jak strávit večer?

Popis postavy:

Co dál?

Něco jiné:
Login: Heslo: